Genel Bilgiler

Ankara Dedektiflik

ANKARA DEDEKTİFLİK BÜROSU ve ARAŞTIRMA TAKİP HİZMETLERİ 

-İstihbarat dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak tanımlanabilir, en masumane ve basit şekliyle insanların birbirleri hakkında gerçekte ne düşündükleri, güvenilebilirligi her vakit şüphede kalmıştır, gerçek düşünce veya niyetlerin ne seviyede oldugunun belirlenmesi için ilk zamanlar kahinler, şamanlar, astroloji, fal gibi kaynaklardan yararlanılmış isede sözkonusu kişinin karakter yapısı davranış şekilleride gözlemlenerek bir kanaate ulaşılmaya çalışılmıştır, şüphede kalınan durumlar için zamanla izleme ve dinleme faaliyetlerinde’de bulunulmuş.

-Velhasıl bu çalışmalar zamanla organize olarak daha ayrıntılı çalışmalara dönüşmüş. Siyasi, ekonomik, ticari alanlardaki gelişmeler toplumlar arası mesele ve çekişmeleri artırırken buna paralel olarakta istihbarata duyulan ihtiyaç’ta büyümüş ve genişlemiş yıllar öncesinde’de kurumsallaşmıştır.

-İstihbarat= Bilgi Toplama= İzleme ve Araştırma= Dinleme ve Gözlem, Burada sözkonusu materyal “insan”dır. Bir insanın takibinide yine bir insan yapar, günün sagladıgı teknolojik imkanlarda takibi yapacak kişinin enstrüman’dır.

“Ankara Dedektiflik Bürosu“ olarak bizim çalışma, takip tekniklerimizde yine bu teknik cihazlardardan yararlanmak suretiyle olur, ama aslı olan insandır bu çihazları hangi koşullarda kullanmak gerekir, yasaya aykırılık derecesi varmıdır, kişilerin özel hayatlarını ihlal yönü varmıdır, müracatcımız ve çalışanlarımız yönünden yaptıgımız “araştırma ve takibin” yasal sıkıntıları mevcutmu? Yapılacak bir takibin yasal olabilmesi için özel hayatın dokunulmazlığı karinesini ihlal etmemek, araştırma, takip, izleme çalışmalarını yasal çerçevelerde yapabilmek tamamen hukuk bilgisi gerektirmektedir, bu hukuki bilgiyi ve eldeki teknik imkanları müracatcımız lehine degerlendirmek ancak özel dedektiflik konusunda saglam bir tecrübe ile münkündür.

-Özetle bir “eş takibi” sırasında çalıştıgınız dedektifin tecrübesizligi yasal açıdan olsun ekonomik yönden olsun size telafisi münkün olmayan zararlar verebilir, elde edilecek belge veya bilgiler sizin tamamen aleyhinize dönüşebilir, bu tür acemice ve bilgisizce çalışılmış, müracatçının (müşterinin) lehine olması gereken delillerin hukuken tamamen aleyhe dönmüş agır cezalar alınmış birçok örnekleri yazılı veya görsel basından gördük ve duyduk.
—-Başarılı bir takip için sözkonusu şahsın takip edildigi konusunda en ufak bir kuşku duymaması takibin selameti ve sonuca ulaşmanın yeğane kurallarında birisidir, buda takibi yapacak ekibin tecrübesine baglıdır.“Eş Takibi“, “Kişi Takibi” trafikte şahsın kullandıgı aracı kovalamak degildir, sözkonusu şahsın muhtemel gidecegi yerleri, görüşecegi kişileri tesbit için tamamen profesyonel bir ekiple izleme gerekir, yazımda sürekli vurguladıgım şekliyle sonuç odaklı takip için bilgi birikimi ve tecrübe bu işle iştigal şahıs veya kurumların yegane özelliği olmalıdır.

Ankara Merkezli Özel Dedektif Büromuz Tüm Türkiye genelinde başarılı takipler yapmış her yaptığı işten aldığı tecrübe doğrultusunda dedektiflik büromuza yapılan müracaatların ilk önce takip veya araştırma yapılabilirliği konusunda bir çalışma yapılır, teklif edilen her iş yapılır mantığının dışında sonuca ulaşabilmek için şartların müsait olup olmadığı, müracaatçımıza (müşterimize) hukuki açıdan bir zararının olup olmayacağı incelenir ve tartışılır sonuç müracaatçımıza sunulur.Ankara Dedektif Ofisi çalışmalarına sonuç odaklı olarak bakar, işin ticari yönü her zaman ikinci sıradadır. “ANKARA DEDEKTİFLİK BÜROSU”

TOP